Oferta

Urządzenia i budowle wodne

Urządzenia i budowle wodne to obiekty, których zadaniem jest kształtowanie wodnych zasobów lub umożliwienie korzystania z nich. Zgodnie z prawem wodnym możemy do nich zaliczyć:

  • bulwary,
  • nabrzeża,
  • mola,
  • pomosty,
  • kąpieliska.

Procedury formalno-prawne dotyczące urządzeń i budowli wodnych

Wykonawstwo urządzeń i budowli wodnych podlega przepisom wynikającym zarówno z Prawa wodnego jak i Prawa budowlanego.  W ramach działalności naszej firmy podejmujemy się zgodnie z procedurami formalno-prawnymi:

  • przygotowania dokumentacji, przede wszystkimi operatu wodnoprawnego, i wystąpienia o pozwolenie wodnoprawne, które jest konieczne do wykonania urządzeń wodnych oraz dla nowych obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
  • dokonania zgłoszenia wodnoprawnego dla obiektów określonych w Prawie wodnym.

Następnie, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęciu zgłoszenia wodnoprawnego, w zależności od rodzaju inwestycji, występujemy o pozwolenie na budowę lub składamy dokumentację konieczną do zgłoszenia budowlanego.

Projektowanie obiektów hydrotechnicznych

Nasza firma oferuje przygotowanie projektów obiektów hydrotechnicznych. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie, które dodatkowo jest uzupełnione praktyką zdobytą przy wykonawstwie różnorodnych urządzeń wodnych. W szczególności w ramach tych prac projektujemy budowle lub urządzenia wraz z instalacjami technicznymi z nimi związanymi, które mają służyć gospodarce wodnej lub umożliwiać korzystanie z zasobów wodnych.

Nadzory

Oferujemy sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniach zaprojektowanych przez inne podmioty oraz wykonywanie obowiązków wynikających z  nadzoru inwestorskiego.